Welkom bijOpStap.nu is een kleine actieve organisatie die professionele, specialistische begeleiding bied aan (jong) volwassenen met psychosociale, psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, multi-problem gezinnen en zorgmijders.

OpStap.nu is opgericht vanuit de overtuiging dat de cliënt de zorg moet kunnen ontvangen die hij verdiend en nodig heeft. De kracht van deze kleine organisatie is de menselijkheid en de gedrevenheid.

Wij begeleiden voornamelijk mensen die kampen met meervoudige, complexe psychiatrische problematiek, die het vertrouwen in hulpverlening zijn verloren

Wij werken doelgericht vanuit de Systematisch Rehabilitatie Methodiek en Empowerment

Empowerment stimuleert om verantwoordelijkheid te nemen voor de inrichting van je leven. Op een manier waarop je zeggenschap over je eigen situatie krijgt/neemt.

De basisprincipes van de SRH zijn: presentiegericht, herstelgericht en krachtgericht werken. Deze zijn weer in de volgende stappen weg gezet: stabiliseren, (her)oriënteren en re-integreren, (al kan de volgorde wisselen of stappen kunnen tegelijkertijd plaatsvinden). Beide methodieken kenmerken zich door vertrouwen wekken en relatie opbouwen.

Hierbij betrekken wij verschillende ketenpartners, het netwerk en of de voorliggende voorzieningen zo veel mogelijk.

“Ik ga erop uit en laat niet los”


“Iedereen heeft een kracht in zich om zijn of haar leven te optimaliseren, maar soms raakt deze kracht door allerlei oorzaken ondergesneeuwd. Wat mij aantrekt in dit werk is dat ik op zoek mag gaan naar die kracht. Ik zorg dat iemand stapje voor stapje weer grip krijgt op zijn of haar leven. Door creatief te zijn en vol te houden probeer ik cliënten in beweging te krijgen, die door anderen zijn opgegeven. Ik ga erop uit en laat niet los. Cliëntcontact draait bij mij om interesse, humor en relativisme.”

Werkervaring
· GGZ
· Forensische zorg
· Psychiatrische zorg
· Dak- en thuislozenzorg
· Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Opleiding
· HBO Bachelor Social work / GGZ-agoog
· Post HBO Bemoeizorg
· Z-verpleegkunde (BIG-geregistreerd)
· Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen
· Diverse cursussen (autisme, forensische psychiatrie, verwarde personen, motiverende gespreksvoering, sociale vaardigheden, middelengebruik, suïcide preventie, grensoverschrijdend gedrag, Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM), Maatschappelijke sportcoach (Life goals), psychopathologie, PTSS, borderline stoornis, enzovoort)

Onze Diensten
Ons specialisme
Begeleiding:

Loopt u vast in uw dagelijks leven, heeft u praktische ondersteuning nodig bij het weer oppakken van uw leven, misschien bij de vertaling van uw behandeling naar de praktijk?

Heeft u de behoefte aan iemand die naast u staat maar ook die stok achter de deur kan zijn, zodat u het vertrouwen terug krijgt, om het leven zoals u dat voor uzelf wenst, weer vorm te kunnen geven?

Dan zit u bij ons bij het goede adres.

Heeft u vragen of wilt u advies?
Bel 06-17127510


Maak afspraak

Onze grootste troeven zijn een persoonlijke afspraak en discretie. Ik sta 7 dagen voor u klaar.

Wij zijn actief in de regio Rivierenland


Bel nu direct 06-17127510