Casemanager/regiebehandelaar


De begeleider van OpStap.nu zorgt voor afstemming, coördinatie en uitvoering van zorg rondom de individuele cliënt, waarbij zij samen werkt met andere professionals en gespecialiseerde hulpverleners binnen en buiten de gemeente. Dit alles gebeurt cliënt gericht, laagdrempelig en op een persoonlijke manier richting de cliënt.

Ons specialisme:
Verslaving, Autisme, schizofrenie, AD(H)D, dak en of thuisloos, bemoeizorg,

Begeleiding:
Loopt u vast in uw dagelijks leven, heeft u praktische ondersteuning nodig bij het weer oppakken van uw leven, misschien bij de vertaling van uw behandeling naar de praktijk? Heeft u de behoefte aan iemand die naast u staat maar ook die stok achter de deur kan zijn, zodat u het vertrouwen terug krijgt, om het leven zoals u dat voor uzelf wenst, weer vorm te kunnen geven?

Dan zit u bij ons bij het goede adres.