Begeleiding volwassenen/ jong adolescenten.


OpStap.nu biedt specialistische begeleiding aan (jong) volwassenen met psychosociale, psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, multi-problem gezinnen en zorgmijders.

Wij signaleren en ondersteunen bij praktische zaken op alle leefgebieden, afgestemd op de hulpvraag en problematiek. Deze begeleiding is herstel ondersteunend, gericht op persoonlijke ontwikkeling. De mogelijkheden en wensen van de cliënt staan hierin centraal. Vanuit deze wensen en mogelijkheden wordt een persoonlijk begeleidingsplan gemaakt. In dit plan wordt beschreven op welke manier de cliënt aan zijn/haar doelen werkt. Zo werkt de cliënt methodisch toe naar het hervinden van de zin in het leven en het vervullen van betekenisvolle rollen in de sociale omgeving en samenleving, op een manier waarin hij/zij zo goed mogelijk tot zijn recht komt.

Wij hebben geen contra-indicaties, iedereen is welkom, zowel met enkelvoudige psychiatrische problematiek, als met dubbel- en triple problematiek (psychiatrie / verslaving / LVB / forensisch).

De begeleiders van OpStap.nu bieden specialistische begeleiding binnen de regio Rivierenland op basis van Zorg In Natura (ZIN) en/of op basis van PGB (Persoons Gebonden Budget).