Over ons


OpStap.nu is een kleine actieve organisatie die professionele, specialistische begeleiding bied aan (jong) volwassenen met psychosociale, psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, multi-problem gezinnen en zorgmijders.

OpStap.nu is opgericht vanuit de overtuiging dat de cliënt de zorg moet kunnen ontvangen die hij verdiend en nodig heeft. De kracht van deze kleine organisatie is de menselijkheid en de gedrevenheid.

Wij begeleiden voornamelijk mensen die kampen met meervoudige, complexe psychiatrische problematiek, die het vertrouwen in hulpverlening zijn verloren

Wij werken doelgericht vanuit de Systematisch Rehabilitatie Methodiek en Empowerment

Empowerment stimuleert om verantwoordelijkheid te nemen voor de inrichting van je leven. Op een manier waarop je zeggenschap over je eigen situatie krijgt/neemt.

De basisprincipes van de SRH zijn: presentiegericht, herstelgericht en krachtgericht werken. Deze zijn weer in de volgende stappen weg gezet: stabiliseren, (her)oriënteren en re-integreren, (al kan de volgorde wisselen of stappen kunnen tegelijkertijd plaatsvinden). Beide methodieken kenmerken zich door vertrouwen wekken en relatie opbouwen.

Hierbij betrekken wij verschillende ketenpartners, het netwerk en of de voorliggende voorzieningen zo veel mogelijk.